Spoľahlivosť v pohybe.

Od roku 1993 poskytujeme prepravné služby v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej nákladnej dopravy. Neskôr sme našu činnosť rozšírili o drevovýrobu a stavebnú výrobu.

Aby boli naši zamestnanci angažovanými expertmi, rešpektujeme ich ako odborníkov na svojom pracovisku a podporujeme ich uznávaním ich nápadov a výkonov.

Aby sme Vaše požiadavky vždy mohli plniť čo najlepšie, pracujeme na neustálom zlepšovaní našich procesov.

Aby pre Vás pracovali tí najlepší, podporujeme ich potenciál pravidelnými školeniami a ďalším vzdelávaním.

Vedúci pracovníci sú neustálym vzorom v dodržiavaní našich zásad, pretože hodnovernosť je nevyhnutným základom vedenia a spolupráce.

Vo svojom odbore sa vyznáš perfektne, pracuješ spoľahlivo a rád, je tak?

Hľadáme nových ľudí do nášho tímu.

Viac tu