Drevovýroba

Drevo ako jedinečný prírodný materiál.

Široká škála strojového zariadenia nám umožňuje pracovať na zaujímavých projektoch exteriérovej a interiérovej tvorby s použitím i špeciálnych technológii.

Naši vysoko profesionálni pracovníci sú schopní zabezpečiť i tvorbu historických replík pripadne kópií nábytkov i interiérových celkov a prípadné reštaurovanie. Výrobnú činnosť realizujeme na vlastnej výrobnej ploche 1200 m2. Technologické zariadenie nám umožňuje realizovať výrobu jednak z veľkoplošných materiálov MDF, DTL, Latovka tak i výrobu z prírodných masívnych materiálov.

Výrobný proces začína od spracovania výrobnej výkresovej pokračuje vlastnou výrobou, povrchovou úpravou, montážou a končiac prípadným servisom u zákazníka. V našich priestoroch môžu klienti navštíviť vzorkovňu a vzorky našich výrobkov a materiálov s ktorými pracujeme.

_01

Prečo drevo?

Drevo ako prírodný a po storočia ľahko dostupný materiál pôsobilo na vytváranie životného prostredia a postupne sa stalo i určujúcim prvkom pri formovaní psychologicky a kultúrne uspokojujúcich hodnôt.

Drevo zažíva v stavebníctve renesanciu. Popri nenahraditeľných estetických hodnotách je pri súčasnom precíznom opracovaní, impregnácií a povrchnej úprave znovu oceňované i z hľadiska konštrukčného, hygienického a ekologického.

Podľa fyzikálnych vlastností delíme drevo na veľmi mäkké, mäkké, stredne tvrdé a veľmi tvrdé. Podľa pôvodu na ihličnaté, listnaté, drevo ovocných stromov a na drevo zámorské alebo exotické. Uvedené materiály sú starostlivo vyberané a následne podľa jednotlivých špecifických vlastností materiálu používané pre daný druh výrobku, po dohode s projektantom alebo investorom.

Realizácie

Pozrite si nami vyberané projekty exteriérovej a interiérovej drevovýroby.

Historický nábytok

Ubytovací interiér

Verejné priestory

Zákazkový interiér

Stavebné stolárstvo
_
okná

Stavebné stolárstvo
_
interiérové dvere

Stavebné stolárstvo
_
exteriérové dvere

Ostatná výroba

Vo svojom odbore sa vyznáš perfektne, pracuješ spoľahlivo a rád, je tak?

Hľadáme nových ľudí do nášho tímu.

Viac tu