Stavebná činnosť

Dodávame inovatívne a komplexné riešenia stavebnej architektúry.

Stavebnú činnosť realizuje naša spoločnosť od roku 1995, čo dáva záruku profesionality a dlhoročnej praxe.

Cieľom spoločnosti je budovať pre našich zákazníkov stavebné diela zrealizované vo vysokom štandarde a realizovať stavby v požadovanom a dohodnutom termíne a plánovanom rozpočtovom náklade. V čase, keď je potrebné stavebné diela odovzdávať vo veľkom časovom vypätí je takáto realizácia pre nás veľkou výzvou našich zručností a znalostí.

Za každou jednou našou realizáciou, stojí zohratý a skúsený tím ľudí, podieľajúcich sa spolu už na množstve projektov. Preto našimi základnými piliermi kvalitnej realizácie stavebných prác sú príprava a plánovanie.

_01

Stavebné služby

 • demolačné a búracie práce;
 • výkopy, zemné práce, terénne úpravy;
 • rekonštrukcie a obnovy kultúrnych pamiatok;
 • izolácie proti vode a zemnej vlhkosti;
 • rodinné domy na kľuč;
 • občianske stavby;
 • priemyselné stavby;
 • opravy a údržba stavebného charakteru;
 • prestavby a rekonštrukcie objektov na kľúč;
 • dlažby = vnútorné a vonkajšie podlahové krytiny a obklady;
 • sadrokartón a podhľady - montáž;
 • maliarske a natieračské práce;
 • elektroinštalačné práce;
 • strechy, podkrovia a pokrývačské práce vrátane klampiarskych prác;
 • zatepľovanie objektov;
 • ploty a zámočnícke práce.
_02

Odborná spôsobilosť

Odbornú spôsobilosť dokladujeme živnostenským listom, výpisom z Obchodného registra, profesijnou skladbou pracovníkov, ktorí majú jednak potrebnú kvalifikáciu a najmä kvalitnú odbornú prax na výkon činností svojej profesie. V neposlednom rade dokážu efektívne riešiť i náročné požiadavky investora.

_03

Záruka a garancie

ROFIS, s.r.o. garantuje, že zrealizované dielo si zachová vlastnosti dané projektantom a funkciu, na ktorú je určené, po dobu nie kratšiu ako 5 rokov pri stavebných prácach. Pri dodávkach technologických zariadení a strojného vybavenia budov je poskytovaná záruka podľa záruky výrobcu tohto zariadenia.

_04

Doba výstavby

Stavebné práce realizované spoločnosťou ROFIS, s.r.o. sa organizujú podľa požiadaviek investora časovom horizonte, ktorý je odsúhlasený v príslušnej zmluve o dielo formou časového harmonogramu prác.

Referencie

Pozrite si nami vyberané realizácie z rôznych oblastí stavebných prác.