Nákladná doprava

Posúvanie hraníc vašich možností.

Dnes, po mnohoročných skúsenostiach a vývoji, disponujeme samostatným útvarom špedície pre riadenie logistických procesov so zameraním na prioritné zabezpečovanie prepravy.

Naše prioritné zásielky sú doručené na miesto určenia do 24 hodín od miesta nakládky. Ročne realizujeme viac ako 4000 medzinárodných a 1000 vnútroštátnych prepráv. Ponúkame Vám maximálnu mieru flexibility a taktiež realizáciu "JUST IN TIME" prepráv.

Náš komunikačný systém umožňuje osloviť celú flotilu viac ako 4000 dopravných spoločností z celej Európy v priebehu niekoľkých minút. To z nás robí jednu z najrýchlejších a najflexibilnejších zasielateľských firiem na trhu bez ohľadu na destináciu a množstvo tovaru. Nájdete nás aj na www.raal.cz/sk pod kódom 17I.

_01

Služby dopravy

 • vnútroštátnu cestnú nákladnú prepravu od 50kg;
 • medzinárodnú cestnú nákladnú prepravu od 50kg;
 • zasielateľstvo;
 • čiastočné a kompletné nakládky do celej Európy;
 • zastihnuteľnosť nášho tímu aj mimo pracovných hodín on-line;
 • informovanie o cenách do 15 minút.
_02

Garancie

Kvalita je pre nás kľúčovým faktorom, sme držiteľom certifikátu kvality TÜV SÜD podľa normy EN ISO 9001:2015 v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej nákladnej cestnej dopravy a zasielateľstva.

 • TÜV SÜD certifikát EN ISO 9001:2015;
 • členstvo v združení medzinárodných automobilových dopravcov - ČESMAD SLOVAKIA;
 • poistenie Zodpovednosti medzinárodného cestného dopravcu podľa dohody CMR do výšky 265 551,- EUR pre každé vozidlo do celej Európy;
 • odborná spôsobilosť podľa zákona NR SR 168/96 Z. z. o cestnej doprave a vyhlášky MDPR SR 311/1996 Z. z.;
 • finančná spôsobilosť dopravcu v súlade so Smernicou Európskeho spoločenstva;
 • pravidelné odborné školenie osádok vozidiel, manžérov dopravy, administratívy.
_03

Cieľ

Hlavným cieľom našej spoločnosti je poskytnúť Vám kompletný, vysokokvalitný a samozrejme bezpečný servis v zabezpečení prepravy tovaru v rámci celej Európy i vnútroštátnej prepravy.